คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตของคณะที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทการแสดงในกิจกรรมโครงการนนทรีศรีราชาเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2565

⚓️ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ⚓️

🥇🏆 ขอแสดงความยินดีกับนิสิตของคณะที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 🥇🏆

ประเภทการแสดงในกิจกรรมโครงการนนทรีศรีราชาเกมส์
ประจำปีการศึกษา 2565

“ขอขอบคุณศิษย์เก่าผู้นำเชียร์ และทางคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
ที่มีส่วนช่วยแสดงความคิดเห็น รูปแบบการแสดง”