News & Activities

Recent News & Activities

328756880_3404319149823578_5079304166567881724_n (1)

เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ “ระบบขับเคลื่อนเรือทางเลือก เครื่องพ่นน้ำ (Waterjet) กับเครื่องยนต์ดีเซลอินบอร์ด สำหรับ เรือเร็ว เรือตรวจการณ์ เรือกู้ภัย และเรือภารกิจพิเศษต่าง ๆ”

Exchange Program