ติดต่อเรา
imssrcku-100-faculty-logo-round-color

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตศรีราชา

ที่อยู่: เลขที่ 199 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

โทรศัพท์: 0 3835 4580-4 ต่อ 665301
งานรับเข้า: 0 3835 4580-4 ต่อ 665202 , 081-9965748
อีเมล: ims-src@ku.th

X