คณาจารย์และฝ่ายสนับสนุน

คณาจารย์

Allภาควิชาวิศวกรรมทางทะเลภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล

ฝ่ายสนับสนุน

Allภารกิจพัฒนาคุณภาพภารกิจสารบรรณภารกิจพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภารกิจการเงินและบัญชีภารกิจพัสดุหน่วยกายภาพและอาคารสถานที่ภารกิจบริหารยุทธศาสตร์หน่วยการศึกษาหน่วยพัฒนานิสิตหน่วยฝึกอบรมและประกาศนียบัตรภารกิจบัณฑิตศึกษาหน่วยเทคโนโลยีดิจิทัล