S__34857030_0

จบคอร์สการฝึกอบรมหลักสูตรการดับไฟชั้นสูง (IMO Model Course 2.03) ประจำปีการศึกษา 2566 ช่วงปิดภาคการศึกษาที่ 2 จำนวน 4 วัน

Read More

001

ขอเชิญอบรมการปฏิบัติการดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้า หลักสูตร ปี 2567 รุ่นที่ 2 รับเกียรติบัตร จากกระทรวงอุดมศึกษาฯ

Read More

003

จบคอร์สการฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลในเรือ (IMO Model Course 1.14) ประจำปีการศึกษาที่ 2566 ช่วงปิดภาคการศึกษาที่ 2 จำนวน 4 วัน

Read More

001

กิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล 12 เดือน ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ และสาขาวิชาวิศวกรรมต่อต่อเรือและเครื่องกลเรือ (กลุ่มวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ)

Read More

imssrcku-featured-procurement

ประกาศร่าง TOR ประกวดราคารายการซื้อชุดอุปกรณ์ทดลองพัฒนาระบบควบคุมด้านวิศวกรรมทางทะเล ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

435321898_953300146803103_8183416365644220793_n

การฝึกอบรมหลักสูตรเรือชูชีพและเรือช่วยชีวิตที่ไม่ใช่เรือเร็วช่วยชีวิต (IMO Model Course 1.23) ประจำปีการศึกษาที่ 2566

Read More

434215530_953147943484990_4837800114707221976_n

ขอแสดงความยินดีกับ นายหะริน กุลพิทักษ์ ศิษย์เก่า สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ รุ่นที่ 3

Read More

imssrcku-featured-jobopportunities

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ กรณีพิเศษ ภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล คุณวุฒิปริญญาโท-ปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา

Read More

imssrcku-featured-jobcandidates

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมทางทะเล คุณวุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา

Read More