ภารกิจบริหารทรัพยากรมนุษย์

ข้อมูลสถิติบุคลากร

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2566

ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน

ประกาศ และ ใบสมัคร

TitleDescriptionDate modifiedDownload
660925 IMS ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย 26-09-2023 Download
660918 IMC ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย 19-09-2023 Download
660918 IMC ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ 19-09-2023 Download
660822 IMS ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง วิศวกร 23-08-2023 Download
660822 IMS ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ 23-08-2023 Download
660822 IMS ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างโครงการฯ เจ้าหน้าที่วิจัย 24-08-2023 Download
660809_1 IMS ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาโท-เอก สังกัดภาควิชาวิศวกรรมทางทะเล 09-08-2023 Download
660809_1 IMS ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอก สังกัดภาควิชาวิศวกรรมทางทะเล 09-08-2023 Download
660725 IMS ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งวิศวกร 27-07-2023 Download
660725 IMS ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ 27-07-2023 Download