สำหรับผู้สนใจศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
IMS-circle-ENG

สำหรับผู้สนใจศึกษาต่อ

  • กรุณาระบุข้อมูลให้ครบถ้วน
  • ข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บเป็นความลับ ภายใต้ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562