ติดต่อเรา
imssrcku-100-faculty-logo-round-color

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตศรีราชา

ที่อยู่: เลขที่ 199 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์: 065-7265219
อีเมล: ims-src@ku.th

สำนักงานเลขานุการ : 065-7265219
การเงินและบัญชี : 080-5693987
พัสดุ : 065-7265295
การศึกษา : 081-9965748
ฝึกอบรมและประกาศนียบัตร : 065-7265264
พัฒนานิสิต : 065-7265264