สมัครเรียน

กำหนดการเปิดรับสมัครนิสิตใหม่

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ปีการศึกษา 2567 (TCAS67)

1

รอบที่ 1
Portfolio

1 พฤศจิกายน 2566 ถึง
7 มกราคม 2567
ที่เว็บไซต์ ระบบรับเข้าศึกษา
ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร

2

รอบที่ 2
Quota

15 กุมภาพันธ์ ถึง
31 มีนาคม 2567
ที่เว็บไซต์ ระบบรับเข้าศึกษา
ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร

3

รอบที่ 3 Admission

6 – 12 พฤษภาคม 2567
ที่ระบบ MyTCAS

4

รอบที่ 4 Direct
Admission

28 -30 พฤษภาคม 2567
ที่เว็บไซต์ ระบบรับเข้าศึกษา

Infographic แนะนำ TCAS

ระบบรับสมัครเข้าศึกษา

ติดต่องานรับเข้าศึกษาและตรวจจบการศึกษา
ได้ที่ 0-3835-4580-4 ต่อ 665202, 081-9965748
(ในวันและเวลาราชการ)

รายละเอียดการรับสมัคร TCAS 3 (Admission)

black modern Digital marketing (Banner (Landscape))

รายละเอียดการรับสมัคร TCAS 3 (Admission)

วิดีโอ แนะนำ TCAS

313419552_1593084897773895_2976915852556449444_n
แนะนำสาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและวิศวกรรมสมุทรศาสตร์
และการรับสมัครเข้าศึกษา

โดย อ.เซ้ง – ผศ.ดร. กันตภณ ธนกิจกร และ อ.ปลั๊ก – ผศ.ดร. รัฐกฤต เรียบร้อย

313348352_1593802611035457_5781813462314785550_n
แนะนำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือและการรับสมัครเข้าศึกษา
โดย อ.อ้น – อ. ศลิษา วังทอง และ อ.ธรรม – อ. ธรรมวรรณ พรรณพิจิตร์