คณาจารย์และฝ่ายสนับสนุน

คณาจารย์

Allภาควิชาวิศวกรรมทางทะเลภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล

ฝ่ายสนับสนุน

Allภารกิจพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภารกิจการเงินและบัญชีภารกิจพัสดุหน่วยกายภาพและอาคารสถานที่ภารกิจบริหารยุทธศาสตร์ภารกิจสารบรรณหน่วยการศึกษาหน่วยพัฒนานิสิตหน่วยฝึกอบรมและประกาศนียบัตรหน่วยวิจัยและนวัตกรรมภารกิจพัฒนาคุณภาพหน่วยเทคโนโลยีดิจิทัล