ปฏิทินกิจกรรมนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564​

สามารถติดตามรายละเอียดอื่นๆ ได้ที่หน้า นิสิตปัจจุบัน

หมายเหตุ – กำหนดการข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ดังนั้น ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาติดตามกำหนดการ และกิจกรรมของทางคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ได้ที่เฟซบุ๊กคณะ : Faculty of International Maritime Studies และ https://ims.src.ku.ac.th/2020/ หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ มือถือ 081-996-5748

25640517-Agenda