ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

ดร. สาธิต พงษ์ดวง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมทางทะเล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรณศักดิ์ เอี่ยมรักษา อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล เผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง Non-linearity Analysis of Ship Roll Gyro-stabilizer Control System ในวารสาร Sustainable Marine Structures ซึ่งเป็นวารสารระดับนานาชาติ รายละเอียดผลงานฉบับเต็ม http://dx.doi.org/10.36956/sms.v3i1.316