ขยายเวลาการเปิดระบบฐานข้อมูลประวัติผู้สำเร็จการศึกษาและภาวะการหางานทำ สำหรับบัณฑิตที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2564

ประชาสัมพันธ์สำหรับบัณฑิต ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ทุกท่าน สามารถเข้าแก้ไข และบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม ในฐานข้อมูลประวัติผู้สำเร็จการศึกษาและภาวะการหางานทำ ได้ที่ 


ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2565