ทุน UIS (Undergraduate Intelligence Scholarship Program)

รับสมัคร ทุน UIS (Undergraduate Intelligence Scholarship Program)
ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ
 
📍 ทุน ก.พ. 23 ทุน
📍 ทุน ก.ล.ต. 1 ทุน
 
🗓️ รับสมัครวันนี้ – วันที่ 28 ธันวาคม 2565
🗓️ รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.ocsc.go.th/scholarship/uis
S__629014564