ขอเชิญ เข้าร่วมงานวัน”สถาปนาคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ครบรอบ 16 ปี”

ขอเชิญ เข้าร่วมงานวัน”สถาปนาคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ครบรอบ 16 ปี”
 
วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม ตั้งแต่เวลา 8.30 -11.30 น.
ณ อาคาร 24 คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
 
319631774_1622998608115857_972442179741341078_n