วันสถาปนาคณะพาณิชยนาวีนานาชาติครบรอบปีที่ 16

วันที่ 15 ธันวาคม 2565
 
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ครบรอบปีที่ 16
นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา คณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร เพื่อเป็นการรำลึกถึงวันก่อตั้งคณะในวันที่ 15 ธันวาคม ของทุกปี
 
โดยภายในงานประกอบด้วยพิธีสักการะพระพิรุณทรงนาค รวมถึงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาเขตศรีราชา และประจำคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ และ พิธีสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ นอกจากนั้น ทางคณะผู้บริหาร จากทั้งในและนอกคณะ ร่วมถึงบุคลากรและนิสิตยังได้ร่วมกัน ทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง ณ บริเวณชั้น 1 ของอาคาร 24 เพื่อความเป็นสิริมงคล
 
พร้อมกันนี้ภายในงานนั้นยังได้มี การมอบใบประกาศนียบัตรให้กับบุคลากรดีเด่นสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะ ยังมีกิจกรรมผู้บริหารพบบุคคลากรของคณะ เพื่อให้โอวาทแก่คณาจารย์ บุคลากร
โดยได้รับเกียรติจาก พลเรือเอก สุพิทย์ อำนวย อดีตคณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ พลเรือเอก สุรินทร์ เริงอารมณ์,เรือเอก นคร น กุลศรีรัตน์,พันจ่าเอก พีระ ฐิตตะคุโน ผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
 
นับได้ว่าเป็น 16 ปีที่น่าภาคภูมิใจ ที่คณะได้มีการผลิตนิสิต พัฒนาคณาจารย์ บุคลากร ประชาชนและงานวิจัยที่มีคุณค่าทางด้านพาณิชยนาวี เพื่อขับเคลื่อนประเทศและการขนส่งทางเรือในระดับสากล