ประมวลภาพการฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล 25 วัน

ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2566 รวมระยะเวลา 25 วัน

โดย เรือสาครวิสัย ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

เส้นทางการฝึก

- จังหวัดสมุทรปราการ
- เกาะช้างจังหวัดตราด
- เมืองท่านครโฮจิมินห์ ซิตี้ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
- เมืองท่าโคตาคินาบาลู สหพันธรัฐมาเลเซีย
- เมืองท่าสาธารณรัฐสิงคโปร์
- ท่าเทียบเรือน้ำลึก จังหวัดสงขลา
- จังหวัดสมุทรปราการ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here