ขอเชิญร่วมงาน การแข่งขันกีฬาร่วมกันของสถานศึกษาที่เปิดสอนทางด้านพาณิชยนาวี 5 สถาบัน“Maritime Games 2023 ครั้งที่ 10″

วันที่ 9 ธันวาคม 2566
ณ สนามกีฬาเทศบาลแหลมฉบัง
เวลา 7.30 น. เป็นต้นไป