วันคล้ายวันสถาปนาคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ครบรอบปีที่ 17

วันที่ 15 ธันวาคม 2566

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ครบรอบปีที่ 17

นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา คณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร เพื่อเป็นการรำลึกถึงวันก่อตั้งคณะในวันที่ 15 ธันวาคม ของทุกปี

โดยภายในงานประกอบด้วยพิธีสักการะพระพิรุณทรงนาค รวมถึงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาเขตศรีราชา และประจำคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ และ พิธีสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ นอกจากนั้น ทางคณะผู้บริหาร จากทั้งในและนอกคณะ ร่วมถึงบุคลากรและนิสิตยังได้ร่วมกัน ทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง ณ บริเวณชั้น 1 ของอาคาร 24 เพื่อความเป็นสิริมงคล

พร้อมกันนี้ภายในงานนั้นยังได้มี การมอบใบประกาศนียบัตรให้กับบุคลากรดีเด่นสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะ

อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก พลเรือเอก สุพิทย์ อำนวย อดีตคณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มอบทุนการศึกษาให้กับทางคณะ และกิจกรรม IMS สัมพันธ์ ที่ทางคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะมาทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสนุกสนาน
 
นับได้ว่าเป็น 17 ปีที่น่าภาคภูมิใจ ที่คณะได้มีการผลิตนิสิต พัฒนาคณาจารย์ บุคลากร ประชาชนและงานวิจัยที่มีคุณค่าทางด้านพาณิชยนาวี เพื่อขับเคลื่อนประเทศและการขนส่งทางเรือในระดับสากล