ประกาศรับสมัครผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยในทวีปยุโรป ระยะเวลา 2 ปี ในสาขา วิศวกรรมต่อเรือและสมุทรศาสตร์ (Naval Architecture and Ocean Engineering) และสาขาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ (Marine Engineering)

📣📣ประกาศรับสมัครผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยในทวีปยุโรป ระยะเวลา 2 ปี ในสาขา วิศวกรรมต่อเรือและสมุทรศาสตร์ (Naval Architecture and Ocean Engineering) และสาขาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ (Marine Engineering)

📌คุณสมบัติเบื้องต้น
เป็นนิสิตปัจจุบันตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไปและนิสิตที่กำลังจะจบการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566
และศิษย์เก่าที่จบการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 – 2565

📌เกณฑ์การรับสมัคร
1.เกรดเฉลี่ย ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป
2.นิสิตและศิษย์เก่าสาขา วิศวกรรมต่อเรือและสมุทรศาสตร์ (Naval Architecture and Ocean Engineering) และสาขาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ (Marine Engineering) กรณีเป็นนิสิตปัจจุบันที่กำลังจะจบการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566
3.กรณีเป็นศิษย์เก่า ต้องเป็นผู้ที่จบการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 ขึ้นไป เท่านั้น
4.ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยในทวีปยุโรปที่คณะพาณิชยนาวีนานาชาติจัดสรรให้
5.ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี
6.เป็นนิสิตชั้นปีที่ 3 เป็นต้นไป (ที่สนใจเตรียมตัวศึกษาต่อในโปรแกรมนี้)

เข้าร่วมรับฟังรายละเอียด ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.00 – 16.30 น.
โดย Prof. Dr. Srinivasan Chandrasekaran

💻ลงทะเบียนได้ที่ : https://docs.google.com/…/1FAIpQLSep1oBKaxZ3oV…/viewform