ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย

670223 IMS ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย