ทัศนศึกษาดูงาน ในราชวิชาhip Production , Ship Production and Safety in a Shipyard และรายวิชา Ship Construction and Management ที่ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ

วันที่ 8 มีนาคม 2567

ภาควิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือคณะพาณิชยนาวี นำนิสิตจำนวน 58 คน ทัศนศึกษาดูงาน ในราย วิชา ship Production , Ship Production and Safety in a Shipyard และรายวิชา Ship Construction and Management ที่ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ นำโดย เรือเอกนคร น. กุลศรีรัตน์ ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ รวมถึง ศาสตราจารย์ Srinivasan Chandrasekaran อาจารย์พิเศษ ดร.ไพรีพินาศ พิมพิสาร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมทางทะเล ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐกฤต เรียบร้อย และบุคลากรของคณะ

ทั้งนี้ นาวาเอกอดุลย์ มิ่งรักษา ผู้อำนวยการกองพัฒนาการบริหาร อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า
กรมอู่ทหารเรือ ให้การต้อนรับ และได้เข้าเยี่ยมคำนับ พลเรือตรี นิพนธ์ รัตนะเหลี่ยม รองผู้อำนวยการ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ พร้อมรับฟังการบรรยายสรุป และเข้าศึกษาดูงานภายในพื้นที่ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ