ประกาศรับสมัครสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง ช่างเทคนิค

670501 IMS ประกาศรับสมัครสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง ช่างเทคนิค