ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อชุดอุปกรณ์เครื่องทดสอบวัสดุเอนกประสงค์ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1ชุด (ครั้งที่ 6) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศปรับปรุงร่าง tor ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลระดับสูง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 51 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)