ข่าวเด่น
425358054_909121247887660_3849976211484199533_n

ขอแสดงความยินดีกับ นายกริชเพชร ชัยช่วยในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม

Read More

425341144_908666451266473_8090174806147848539_n

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมแนะแนวการฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล 12 เดือนแนะแนวเส้นทางการทำงานสำหรับปากเรือและห้องเครื่องโดยบริษัทเรือ

Read More

423695289_906383654828086_9076877043790820072_n

ประกาศรับสมัครผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยในทวีปยุโรป ระยะเวลา 2 ปี ในสาขา วิศวกรรมต่อเรือและสมุทรศาสตร์ (Naval Architecture and Ocean Engineering) และสาขาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ (Marine Engineering)

Read More

421190330_901410148658770_8986434345580543524_n

ของแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา คณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ และ รองศาสตราจารย์เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล

Read More

412739109_344472208330957_7294547113411821711_n

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

Read More