ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

S__34857030_0
จบคอร์สการฝึกอบรมหลักสูตรการดับไฟชั้นสูง (IMO Model Course 2.03) ประจำปีการศึกษา 2566 ช่วงปิดภาคการศึกษาที่ 2 จำนวน 4 วัน
001
ขอเชิญอบรมการปฏิบัติการดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้า หลักสูตร ปี 2567 รุ่นที่ 2 รับเกียรติบัตร จากกระทรวงอุดมศึกษาฯ
003
จบคอร์สการฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลในเรือ (IMO Model Course 1.14) ประจำปีการศึกษาที่ 2566 ช่วงปิดภาคการศึกษาที่ 2 จำนวน 4 วัน
001
กิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล 12 เดือน ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ และสาขาวิชาวิศวกรรมต่อต่อเรือและเครื่องกลเรือ (กลุ่มวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ)
001
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ วิทยาเขตศรีราชา ประจำปี พ.ศ. 2567
435360921_955012653298519_2045083850011468328_n
โครงการ “อบรมการเขียนรายละเอียดของรายวิชา (Course Syllabus) ตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE)
435321898_953300146803103_8183416365644220793_n
การฝึกอบรมหลักสูตรเรือชูชีพและเรือช่วยชีวิตที่ไม่ใช่เรือเร็วช่วยชีวิต (IMO Model Course 1.23) ประจำปีการศึกษาที่ 2566
434215530_953147943484990_4837800114707221976_n
ขอแสดงความยินดีกับ นายหะริน กุลพิทักษ์ ศิษย์เก่า สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ รุ่นที่ 3
435332440_953427923456992_7037817713798278257_n
ต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
001
บริษัทจัดหางาน ทีเอสทีซี ไทย จำกัด TSTC THAI SEAFARER RECRUITMENT CO.,LTD. เข้าเยี่ยมชมคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
001
โครงการพัฒนาวิชาการ การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดเก็บหลักฐานเพื่อการเบิกจ่าย ประจำปี 2567”
imssrcku-featured-jobopportunities
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ กรณีพิเศษ ภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล คุณวุฒิปริญญาโท-ปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา