ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

450456088_1025205642945886_2817673846231618552_n
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตของคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
001
พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
449742353_1021568209976296_2685109868744660399_n
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ยินดีต้อนรับ นายจิตติ จิรหฤทัย อาจารย์ปกครอง/อาจารย์พิเศษ
001
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการการผลิต และพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และ 5G ตอบสนองเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
449334790_1017182677081516_2615258819110315388_n
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ขอแสดงความยินดีกับ เรือเอก นคร น.กุลศรีรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
001
กิจกรรมเข้าแถวเช้าเคารพธงชาติและชี้เเจงระเบียบประจำวัน
449080026_1016159007183883_7130110630738073667_n
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ยินดีต้อนรับ นางสาวบุษยพรรณ ถิตานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล
001
ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมหลักสูตรภาคปฏิบัติทางวิศวกรรมเครื่องกลเรือ
449076561_1014986220634495_24670983249594147_n
นิสิตจากคณะพาณิชยนาวีนานาชาติได้รับทุนฝึกเรือ M.V.YUKUN 15 วัน ณ Dalian Maritime University ประเทศจีน
448888514_464563909612952_5819581191302020811_n
ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2567
448547279_771217225196955_397569111840012897_n
Call for papers!! The 6th Kasetsart University Sriracha Campus International Conference (KU-IC)
tpk
ขอแสดงความยินดีกับวารสาร Maritime Technology and Research ได้รับค่า Cite Score 2.0 จัดอยู่ใน Q3 ฐานข้อมูล SCOPUS