ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

382940189_821390109994108_7370896132196900543_n
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา ร่วมกับสโมสรนิสิตคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ จัดกิจกรรมนาวีปันสุข
383398424_820321823434270_3299164276403420129_n
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติขอแสดงความยินดีกับ บริษัทฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย (HPT)
385381476_820623773404075_4724125028759242768_nx
กำหนดการวันฝึกซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
383372606_820530496746736_1481474762456656018_n
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกับการทำงานอย่างมีความสุข (Proud to Share) ครั้งที่ 3
384551497_820571500075969_4299473393326945098_n
บริษัทฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย (HPT) เฉลิมฉลองความสำเร็จตู้สินค้าผ่านท่า 40 ล้าน TEUs
383822277_819851456814640_692573912120288511_n
พิธีแต่งเครื่องแบบและประดับเครื่องหมายชั้นปี คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2566
381120155_814867117313074_2930890745536459196_n
โครงการมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี 2566 วิทยาเขตศรีราชา
381766808_815553633911089_7034383555174018216_n
Prof. Kou Ikejima Vice President for Education, จากมหาวิทยาลัย Kochi ประเทศญี่ปุ่น เดินทางเข้าพบรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา
381161580_814652860667833_4866544824813071473_n
โครงการรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2570
381150787_814577197342066_4092070475643846737_n
การประชุมระดมความเห็นเพื่อกำหนดโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
380720383_815421480590971_3259032109941675795_n
โครงการอบรมหน้าที่ระเบียบปฏิบัตินิสิตปกครองประจำปีการศึกษา 2566
378824920_810397154426737_8997886431172581102_n
วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี (IRPCT) เข้าประชุมหารือกับคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ