ข่าวประกาศนิสิต

ข่าวประกาศนิสิต

68238xx
เชิญชวนนิสิตทุกท่าน ร่วมประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตรและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
334066360_3358661851112247_8415519077961870661_n
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจาก “บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)
329653589_706532964349017_1481081535407436483_n
ประชาสัมพันธ์การสมัครรับทุนการศึกษา “สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”
328945953_1437237770417504_8167431959907473972_n
ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน จาก บริษัท Mermaid Subsea Services (Thailand) Ltd.
329046789_1628265190935243_3926618675911728090_n
ประกาศรับสมัครงาน จาก บริษัท หะรินต่อเรือ จำกัด
329031296_1658571367934165_1458289667387342846_n
ประกาศรับสมัครงาน จาก บริษัท ซีเครสท์ มารีน จำกัด
316311313_1606654053083646_1412022714496861298_n
ทุนการศึกษา โดย บริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด
20221116-01-001
ประกาศรับสมัครงาน จาก บริษัท YIFAN SHIPPING (THAILAND) CO.,LTD
imssrcku-news-headline-hires-preimage
ประกาศรับสมัครงาน จาก บริษัท ทรานส์มารีน จำกัด
imssrcku-news-headline-hires-preimage
ประกาศรับสมัครงาน จาก Greyachting Co., ltd.
imssrcku-news-headline-hires-preimage
กำหนดนัดหมายและจุดนัดหมายบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
imssrcku-news-headline-hires-preimage
การรับสมัครงานจาก บริษัท ทรานส์มารีน จำกัด