กำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รุ่นปีการศึกษา 2565

สามารถขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตร
ได้ตั้งแต่ 21 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป
ได้ที่ : https://jobsurvey.ku.ac.th/main/2565/

วันฝึกซ้อม65

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2565