ข่าวประกาศนิสิต

ข่าวประกาศนิสิต

412739109_344472208330957_7294547113411821711_n
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
385492588_822570983209354_1954023080182564540_n
กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565
thumbnail_a9b65980008dfd0b5ba6a6586184b36e
กำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565
365423699_780901237376329_7121576771334066014_n
รับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
362666910_774215538044899_3326579643251249020_n
ทุนการศึกษา โดย บริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด จำนวน 2 ทุน ทุนละ 25,000 บาท พร้อมลงเรือฝึก 12 เดือน (Cadet)
68238xx
เชิญชวนนิสิตทุกท่าน ร่วมประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตรและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
329653589_706532964349017_1481081535407436483_n
ประชาสัมพันธ์การสมัครรับทุนการศึกษา “สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”
328945953_1437237770417504_8167431959907473972_n
ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน จาก บริษัท Mermaid Subsea Services (Thailand) Ltd.
329046789_1628265190935243_3926618675911728090_n
ประกาศรับสมัครงาน จาก บริษัท หะรินต่อเรือ จำกัด
329031296_1658571367934165_1458289667387342846_n
ประกาศรับสมัครงาน จาก บริษัท ซีเครสท์ มารีน จำกัด
316311313_1606654053083646_1412022714496861298_n
ทุนการศึกษา โดย บริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด
20221116-01-001
ประกาศรับสมัครงาน จาก บริษัท YIFAN SHIPPING (THAILAND) CO.,LTD