สมาคมนิสิตเก่า

ข่าวสมาคมนิสิตเก่า

385913337_823101923156260_8973280728709925101_n
ร่วมแสดงความยินดี และส่งอดีตบัณทิตของคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ที่ได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นให้ศึกษาต่อที่ Tokyo Maritime University ประเทศญี่ปุ่น
342610703_1294480694498421_4800669786265744821_n
กิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
335937351_5856355871148047_4154314763449360027_n
ต้อนรับนิสิตเก่าวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือรุ่น 3
imssrcku-news-headline-hires-preimage
ขอเชิญชวนศิษย์เก่าคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ บันทึกข้อมูล "ระบบสารสนเทศศิษย์เก่า"