ขอแสดงความยินดีกับ นายหะริน กุลพิทักษ์ ศิษย์เก่า สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ รุ่นที่ 3

ขอแสดงความยินดีกับ นายหะริน กุลพิทักษ์ ศิษย์เก่า สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ รุ่นที่ 3 (ตำแหน่งปัจจุบัน วิศวกรออกแบบกลจักร บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด)
 
ซึ่งเป็นวิศวกรคนแรกในประเทศไทยที่ผ่านการทดสอบและได้รับใบรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบอาชีพวิศกรรม ระดับวิศวกรวิชาชีพ ในสาขาวิศวกรรมต่อเรือ ประเภทตัวเรือและโครงสร้าง
 
จากสภาวิศวกร ในเดือนมีนาคม 2567