ต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

วันที่ 2 เมษายน 2567
ณ อาคาร 24 คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ|

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จำนวน 60 คน ในการเข้าเยี่ยมชมคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

ทางคณะได้แนะนำหลักสูตรรวมถึงขั้นตอนในการสมัครเข้าเรียนกับทางคณะ รวมถึงยังได้พาคณะครูและนักเรียนเยี่ยมชม ศูนย์เครือข่ายเพื่อการพัฒนาบุคลากรในเขตอีอีซี (EEC NETs) ของคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ รวมถึงเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือของทางคณะ