การฝึกอบรมหลักสูตรเรือชูชีพและเรือช่วยชีวิตที่ไม่ใช่เรือเร็วช่วยชีวิต (IMO Model Course 1.23) ประจำปีการศึกษาที่ 2566

การฝึกอบรมหลักสูตรเรือชูชีพและเรือช่วยชีวิตที่ไม่ใช่เรือเร็วช่วยชีวิต (IMO Model Course 1.23) ประจำปีการศึกษาที่ 2566

ช่วงปิดภาคการศึกษาที่ 2 จำนวน 4 วัน

ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม และ 1-2 เมษายน 2567

สำหรับนิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การเดินเรือ และนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ ชั้นปีที่ 1 โดยอบรมภาคทฤษฎี ณ ตึกคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

และฝึกภาคปฏิบัติที่ บริษัท พัทยา อินเตอร์เนชั่นแนล เซฟตี้ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
โดยได้รับเกียรติจาก กัปตันภัทรวรรธ์ มณีรัฐรุ่งเรือง เป็นวิทยากรในหลักสูตรนี้ ทั้งนี้นิสิตทุกคนที่ผ่านการอบรม จะได้รับใบประกาศนียบัตรที่ผ่านการรับรองจากกรมเจ้าท่า เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพด้านคนประจำเรือในอนาคตต่อไป