ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

ดร. ศุภวัฒน์ ชัยเกษม อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล เผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง Potential of Passive Sampling and Plant Absorption to Quantify Inhalation Exposure to Volatile Organic Compounds ในวารสาร Environment and Natural Resources Journal ซึ่งเป็นวารสารระดับนานาชาติ ในฐานข้อมูล SCOPUS ระดับ Q3 รายละเอียดผลงานฉบับเต็ม  https://doi.org/10.32526/ennrj/19/2020110