ทุนวิจัย Sophia Lecturing – Research Grant 2023

ทุนวิจัย Sophia Lecturing – Research Grant 2023

สำหรับอาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: Science and Technology Exchange Committee (STEC), Sophia University Japan

ช่วงเวลารับทุน: ไม่เกิน 3 เดือน ภายในปีการศึกษา 2566 ( 1 เมษายน 2566 – 31 มีนาคม 2567)

หมดเขตรับสมัคร: ทางอีเมล์ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ช่วงเวลาแจ้งผล: กันยายน 2565

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. ผู้สมัครต้องเป็นอาจารย์หรือนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2.ผู้สมัครต้องมีความเชี่ยวชาญ ชำนาญในสาขาวิชาหนึ่งวิชาใดดังนี้ คือ Engineering Mathematics หรือ Natural Sciences

3.ผู้สมัครต้องนำเสนอแผนการวิจัยและรายละเอียดของงานวิจัยที่สนใจจะทำ ณ Sophia University (สามารถขอดูรายชื่อ Faculty Members and their Fields of Ressearch ได้ที่กองวิเทศสัมพันธ์ )

รายละเอียดและเงื่อนไขของทุน:

– ทุนนี้จะให้ในระยะเวลาที่ต่อเนื่องกันไม่เกิน 3 เดือนในรอบหนึ่งปีการศึกษา ( ตั้งแต่ 1 เมษายน 2566 ถืง 31 มีนาคม 2567)

– สำหรับผู้ที่มีตำแหน่ง Professor , Visiting Associate Professor , Visiting Assistant Professor หรือ Visiting Lecturer จะได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 5,000 เยน ต่อวัน และ Visiting Researcher จะได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 4,000 เยน ต่อวัน

– ได้รับสิทธิ์ในการเข้าพักที่ Sophia University ‘s Guest House โดยยกเว้นค่าธรรมเนียม

– ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องสามารถรับผิดชอบค่าเดินทางไป – กลับ ระหว่างไทย กับ ญี่ปุ่นด้วยตนเอง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Professor Masahiro Rikukawa
STEC Coordinator
Faculty of Science and Technology
Sophia University
7-1 Kioi-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-8554 , JAPAN
Tel :+81-3-3238-3300 Fax : +81-3-3238-3500
email address: f-scitec@sophai.ac.jp

>>Download เอกสารเพิ่มเติม <<