คณะพาณิชยนาวีนานาชาติขอแสดงความยินดีกับ บริษัทฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย (HPT)

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติขอแสดงความยินดีกับ บริษัทฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย (HPT)
HPT 40 MILLION TEUS CELEBRATION🎉🎉🎉
เฉลิมฉลองความสำเร็จตู้สินค้าผ่านท่า 40 ล้าน TEUs
ในวันที่ 29 กันยายน 2566