กำหนดการวันฝึกซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

กำหนดการวันฝึกซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565
สำหรับบัณฑิตคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

ในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566

385381476_820623773404075_4724125028759242768_nxx