เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน (ปักกิ่ง – ซานตง – เชี่ยงไฮ้)

วันที่ 30 ตุลาคม 2566

รองศาสตราจารย์ธีร์ เชาวนนทปัญญา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ตัวแทนคณะพาณิชยนาวีนานานาชาติ เดินทางเยือน สาธารณรัฐประชาชนจีน (ปักกิ่ง – ซานตง – เชี่ยงไฮ้)

โดยได้เข้าเยี่ยม มหาวิทยาลัย East & West Institute for International Education (EWIE) , University of Science and Technology Beijing (USTB)

เพื่อหารือความร่วมมือและพิธีลงนาม Memorandum of Understanding ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ University of Science and Technology Beijing (USTB)

รวมถึง โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระหว่างทั้งสองมหาวิทยาลัย และ Double degree