กิจกรรม OPEN HOUSE เปิดบ้านการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ทาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาจัดกิจกรรม OPEN HOUSE เปิดบ้านการเรียนรู้ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมปลายและสายอาชีวะจากหลากหลายโรงเรียนทั่วประเทศไทยให้ความสนใจ เข้าร่วมกิจกรรมมากมาย

โดยทางมหาวิทยาลัยได้เปิดให้เยี่ยมชม 5 คณะวิชาของทางมหาวิทยาลัยโดยมี คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา, คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา, คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ, และ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

ภายในงานเปิดโอกาสให้น้องๆ นักเรียน ผู้ปกครองเยี่ยมชมบรรยากาศสถานที่เรียนจริง รู้จักรูปแบบการเรียนการสอน การสอบเข้า รวมถึงการถามตอบข้อสงสัยกับพี่ๆ และอาจารย์ ซึ่งจะช่วยให้น้องได้วางแผนการเรียนต่อ และค้นพบตัวตนและทำ WORK SHOP ร่วมกับนิสิตและคณาจารย์อีกด้วย