พบกัน!! ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 26

วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น – 16.00 น.
พบกับพี่ ๆ จากคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ได้ที่บูธ 42 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น