ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 26

วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2566
ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ เข้าร่วมงาน ”ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 26“ ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยในงานมีสถาบันการศึกษา ในระดับอุดมศึกษาต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วม

ในการนี้ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ได้เข้าร่วมเพื่อแนะนำคณะและหลักสูตร ตลอดจนขั้นตอนและแนวทางในการสมัครเข้าศึกษาต่อ โดยบุคลากรและนิสิตรุ่นพี่ จากสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อการศึกษาต่อในคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ รวมถึงร่วมสนุกในกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะ

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ขอขอบคุณน้อง ๆ นักเรียน พร้อมด้วยผู้ปกครอง ผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์ / อาจารย์ฝ่ายแนะแนว และบุคคลทั่วไปทุกท่าน ที่ให้ความสนใจบูธ เพื่อสอบถามข้อมูล การเข้าศึกษาต่อ และรับชมวิดีโอนำเสนอของคณะในครั้งนี้