ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 วัดบางกระเบา พระอารามหลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นำโดยรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา ผศ.น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรและนิสิต จากคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ รวมถึงคณะอื่นๆในวิทยาเขตศรีราชา

เข้าร่วมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ได้นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดบางกระเบา พระอารามหลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลในการส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยมียอดรวมของกฐินในปีนี้ ทั้งสิ้น 2,080,880 บาทถ้วน

ภายในงานมีการออกโรงทาน การบรรเลงดนตรีเพื่อสร้างบรรยากาศโดยวงดนตรี Wind Symphony คณะมนุษยศาสตร์ โดยมีสาธุชนในพื้นที่ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง