พบกัน!! ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25

วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 น – 16.00 น.
พบกับพี่ ๆ จากคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ได้ที่บูธ A41 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่