ขอแสดงความยินดี กับ นายอัครวินท์ รัศมี เข้าร่วมฝึก Cadet กับบริษัท NYK SHIPMANAGE PTE LTD

วันที่ 8 ธันวาคม 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา คณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณศักดิ์ เอี่ยมรักษา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต รวมถึง คุณนาโอมิ พิลาร์ตา แบมฟอร์ด International Crewing & QM Manager และ คุณเรืองรัตน์ ทองดีนอก กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดหางาน บีเอสซี แมเนจเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ส่งนิสิตคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ “นายอัครวินท์ รัศมี” เข้าร่วมฝึก Cadet กับบริษัท NYK SHIPMANAGE PTE LTD

พร้อมทั้งประชุมรับฟังโปรแกรมการฝึกร่วมกับผู้ปกครองของนิสิต