การแข่งขันกีฬา Maritime Games ครั้งที่ 10

วันที่ 9 ธันวาคม 2566
ณ สนามกีฬาเทศบาลนครแหลมฉบัง

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เป็นเจ้าภาพจัดกีฬา Maritime Games ครั้งที่ 10
โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภัทรชัย ชมพันธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา กล่าวเปิดงาน

และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา คณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน

ซึ่งวัตถุประสงค์ของการแข่งขันกีฬา เพื่อสร้างและเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดี ของสถาบันการศึกษาด้านพาณิชยนาวี โดยมี 5 สถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ได้แก่

  • คณะพาณิชยนาวีนานาชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย
  • คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ทั้งนี้ทำการแข่งขันกีฬากัน จำนวน 10 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล เปตอง แบตมินตัน กรีฑา รักบี้ฟุตบอล ว่ายน้ำ กีฬาชาวเรือ และ E-Sport (ROV)