ให้การต้อนรับ Professor Srinivasan Chandrasekaran จากประเทศอินเดีย

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ นำโดย ดร.ไพรีพินาศ พิมพิสาร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมทางทะเล
และตัวแทนอาจารย์จากทางภาควิชา ให้การต้อนรับ Professor Srinivasan Chandrasekaran จากประเทศอินเดีย 
 
ในการเยี่ยมชมคณะพาณิชยนาวีนานาชาติรวมถึงพูดคุยเรื่องการร่วมมือกันทางวิชาการและงานวิจัย
อีกทั้งยังได้รับเกียรติให้มาเป็นอาจารย์พิเศษในการบรรยายหัวข้อพิเศษและการสอนประจำสังกัดภาควิชาวิศวกรรมทางทะเล เพื่อร่วมกันพัฒนางานวิจัยและหลักสูตรการสอนของคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ