ประชาสัมพันธ์กิจกรรมแนะแนวการฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล 12 เดือนแนะแนวเส้นทางการทำงานสำหรับปากเรือและห้องเครื่องโดยบริษัทเรือ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมแนะแนวการฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล 12 เดือน แนะแนวเส้นทางการทำงานสำหรับปากเรือและห้องเครื่องโดยบริษัทเรือ

วันจันทร์ที่ 12 ก.พ. 67 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ห้องบรรยาย 100 ชั้น 3 อาคาร 24 คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

นิสิตสนใจเข้าฟังลงทะเบียนได้ที่
https://forms.gle/Z861MoC2x4pBor6s7