ทัศนศึกษาดูงานกระบวนการนำเข้าส่งออก ด่านบ้านผักกาดด่านศุลกากรจันทบุรี

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

นิสิตคณะพาณิชยนาวีนานาชาติสาขาวิชาขนส่งทางทะเล ชั้นปีที่ 4 ทัศนศึกษาดูงานกระบวนการนำเข้าส่งออก ด่านบ้านผักกาดด่านศุลกากรจันทบุรี โดยมีอาจารย์อรุณี แสงวารีทิพย์ อาจารย์พิเศษ และอาจารย์วรวุฒิ โป๊ะมา พานิสิตเดินทางทัศนศึกษาดูงานในครั้งนี้

โดยทางคณะฯได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณพรชัย จรเสนาะ หัวหน้าฝ่ายสืบสวนและปราบปราม ในการนำข้าพื้นทื่ทัศนศึกษาดูงาน และวิทายากรจากทางด่านศุลกากรด่านบ้านผักกาด