ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดอบรมหลักสูตรพื้นฐานเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมี (Basic Training for oil and Chemical Tanker Cargo Operations) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง