ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดอบรมหลักสูตรการเดินเรือด้วยเรดาร์ อาปา ระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง